bộ số đề là gì? tổng hợp các bộ số lô đề cứ đánh là ăn sạch tiền nhà cái

Bộ số đề là gì? Các anh em chơi số đã biết được những gì về bộ số đề? Hiện nay, có rất nhiều thuật ngữ được dùng thông dụng trong lô đề. Mỗi một thuật ngữ đó lại mang một ý nghĩa riêng biệt.

Nếu muốn biết chi tiết và cụ thể về bộ số đề, thì cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bộ số đề là gì?

Bộ số đề được hiểu theo một cách đơn giản, đó là một dàn các bộ số trong lô đề gồm 2 chữ số thường đi kèm với nhau.

Đó là một trong những hình thức xuất hiện đặc biệt của hệ lô đề, trong quá trình soi cầu. Là kinh nghiệm, phương pháp để hỗ trợ thêm cho trò chơi đen đỏ này.

Việc thống kê các bộ số này, có thể giúp cho bạn xác định được dàn đề để đánh theo ngày, hoặc theo tuần.

Tổng hợp các bộ số trong lô đề

Các bộ số trong lô đề xếp theo tổng

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00

Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65

Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66

Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76

Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77

Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87

Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88

Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98

Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99

Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54.

Các bộ số lô đề xếp theo đầu

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69

Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79

Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89

Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.

Các bộ số lô đề xếp theo đuôi

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90

Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91

Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92

Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93

Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94

Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95

Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96

Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99.

Các bộ số lô đề xếp theo bộ số

Bộ 00: 00,55,05,50

Bộ 11: 11,66,16,61

Bộ 22: 22,77,27,72

Bộ 33: 33,88,38,83

Bộ 44: 44,99,49,94

Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65

Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75

Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85

Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95

Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76

Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86

Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96

Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98.

Các bộ số lô đề xếp theo chạm

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

Chạm 3: 03,30,13,31,23,32,34,43,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,33

Chạm 4: 04,40,14,41,24,42,34,43,45,54,46,64,47,74,48,84,49,94,44

Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,56,65,57,75,58,85,59,95,55

Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,67,76,68,86,69,96,66

Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,78,87,79,97,77

Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,89,98,88

Chạm 9: 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99.

Các bộ số lô đề thường đi kèm nhau

Gồm có 10 bộ số thường đi kèm với nhau:

Bộ lô đề 01 gồm: 01,10,06,60,51, 5,56,65

Bộ lô đề 02 gồm: 02,20,07,70,52,25,57,75

Bộ lô đề 03 gồm: 03,30,08,80,53,35,58,85

Bộ lô đề 04 gồm: 04,40,09,90,54,45,59,95

Bộ lô đề 12 gồm: 12,21,17,71,62,26,67,76

Bộ lô đề 13 gồm: 13,3118,81,63,36,68,86

Bộ lô đề 14 gồm: 14,41,19,91,64,46,69,96

Bộ lô đề 23 gồm: 23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ lô đề 24 gồm: 24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ lô đề 34 gồm: 34,43,39,93,84,48,89,98

Các bộ số theo bóng lô đề

Gồm có 5 bộ số:

Bộ 00 bao gồm: 00,55,05,50

Bộ 11 bao gồm: 11,66,16,61

Bộ 22 bao gồm: 22,77,27,72

Bộ 33 bao gồm: 33,88,38,83

Bộ 44 bao gồm: 44,99,49,94.

Bộ 12 con giáp trong lô đề

Dựa theo thiên can, địa chi, suy ra có bộ 12 con giáp trong lô đề. Nó được sử dụng để đánh theo các tháng trong năm.

Tý (chuột): 00,12,24,36,48,60,72,84,96

Sửu (trâu): 01,13,25,37,49,61,73,85,97

Dần (hổ): 02,14,26,38,50,62,74,86,98

Mạo (mèo): 03,15,27,39,51,63,75,87,99

Thìn (rồng): 04,16,28,40,52,64,76,88

Tỵ (rắn): 05,17,29,41,53,65,77,89

Ngọ (ngựa): 06,18,30,42,54,66,78,90

Mùi (dê): 07,19,31,43,55,67,79,91

Thân (khỉ): 08,20,32,44,56,68,80,92

Dậu (gà): 09,21,33,45,57,69,81,93

Tuất (chó): 10,22,34,46,58,70,82,94

Hợi (lợn): 11,23,35,47,59,71,83,95.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97.

Các bộ số xếp theo dàn chẵn lẻ

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89.

Các bộ số xếp theo dàn lẻ chẵn

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98.

Kết luận

Trên đây là những giải mã về bộ số đề, và tất tần tật các bộ số lô đề đánh dễ ăn nhất. Hy vọng sẽ hửu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn may mắn !

SOI CẦU CAO CẤP

 SOI CẦU CAO CẤP BẠCH THỦ LÔ MB

 SOI CẦU CAO CẤP BẠCH THỦ LÔ 2 NHÁY MB

 SOI CẦU CAO CẤP SONG THỦ LÔ MB

 SOI CẦU CAO CẤP BẠCH THỦ LÔ KÉP MB

 SOI CẦU CAO CẤP SONG THỦ LÔ KÉP MB

 SOI CẦU CAO CẤP BẠCH THỦ ĐỀ MB

 SOI CẦU CAO CẤP SONG THỦ ĐỀ MB

 SOI CẦU CAO CẤP DÀN ĐỀ 4 SỐ MB

 SOI CẦU CAO CẤP DÀN ĐỀ 6 SỐ MB

 SOI CẦU CAO CẤP DÀN ĐỀ 8 SỐ MB

 SOI CẦU CAO CẤP DÀN ĐỀ 10 SỐ MB

 SOI CẦU CAO CẤP DÀN LÔ 4 SỐ MB

SOI CẦU MIỀN BẮC

 SOI CẦU SIÊU CẤP 3 CÀNG MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN 3 CÀNG 2 SỐ MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ XIÊN 2 MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ XIÊN 3 MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ XIÊN 4 MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ 6 SỐ MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ 8 SỐ MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP DÀN LÔ 10 SỐ MB

 SOI CẦU SIÊU CẤP ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB

SOI CẦU MIỀN NAM

 SOI CẦU SIÊU CẤP XỈU CHỦ MN

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 SOI CẦU CAO CẤP XỈU CHỦ MT

 SOI CẦU CAO CẤP GIẢI ĐẶC BIỆT MT

 SOI CẦU CAO CẤP GIẢI 8 MT

 SOI CẦU CAO CẤP BAO LÔ MT

 SOI CẦU CAO CẤP CẶP XỈU CHỦ MT

 SOI CẦU CAO CẤP SONG THỦ LÔ MT

 SOI CẦU CAO CẤP ĐẦU ĐUÔI GIẢI 8 MT

 SOI CẦU CAO CẤP ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT MT

 SOI CẦU CAO CẤP LÔ 3 SỐ MT

Trả lời