Bạch thủ lô là giải mấy? đánh bạch thủ lô ăn bao nhiêu?

Bạch thủ lô là giải mấy? đánh bạch thủ lô ăn bao nhiêu?